1345

Kamu Firmaları için ERP Yazılımı

Kamu sektöründe vatandaş odaklı çağdaş hizmetler sağlamak, kamu kurumlarına özel süreçleri verimli, etkin, denetlenebilir, şeffaf ve ekonomik bir şekilde yürütmek, kamu kurumlarının ülke ekonomisine olumlu katkı sağlamasının temelini oluşturuyor. Bunun yanı sıra dünyadaki yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda üzerinde durulan kamu sektöründe performans ölçümü ve yönetimi Türkiye’deki kamu sektörünün de gündeminde yer alıyor. Personel ve örgüt düzeyinde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında kamu kurumları çalışanları için sürekli performans gelişimi hedefleniyor, bu amaçla planlama, ölçme, yönlendirme, eğitim ve kontrol süreçlerinin, diğer hizmet süreçlerine uyumlu olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kamu sektörü açısından giderek önem kazanıyor.

Login Kurumsal İş Çözümleriyle kamu sektöründe performans yönetiminin düzenli ve sağlıklı bir yapıda yürütülmesine, kamu kurumlarına özel süreçlerin analizi, bu süreçlere uygun çözümler ve raporlar geliştirilmesiyle hız ve verimlilik artışına destek oluyoruz. Kamuya hizmet veren kurumlarda, giderek artan ve farklı altyapılarda kayıt altına alınan verilerin birbirleriyle sorunsuz olarak ilişkilendirilebilmesini sağlıyoruz. Kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için bir aracıya ihtiyaç olmadan sorunlara doğrudan ve anında müdahale etmeyi kapsayan hizmetler sunuyoruz.

Hemen Ulaşın

Konularında uzman danışmanlarımızdan iş süreçlerinize en uygun çözümler hakkında bilgi alın.

Kamu  için Yeni Nesil Finans, Tedarik Zinciri, İnsan Kaynakları ve Üretim Programı : Login ERP - Login HR - Login X-tra - Login Pro

CHECK
  • Eğitim ve performans web portalı üzerinden tek merkezden tüm personelin performansının yönetilip eğitim planlamasını yapmayı sağlayan Login Eğitim ve Performans Yönetimi
  • Personel transfer ve terfi işlemlerini, geçmişteki değişiklikleri de izleyerek entegre bir sistem üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan Login Transfer ve Terfi Yönetimi
  • Kurumun süreçlerine özel analizler doğrultusunda geliştirilen Login Özel Çözümleri

Sizi anlıyoruz ve size çözüm sunuyoruz:

Login Kurumsal İş Çözümleri

Kurumunuzun kesintisiz hizmet sunması gerekiyor mu?

Sorunlara aracısız ve anında müdahale sağlayan uzmanlarla çalışmak istiyor musunuz?

Personel performansını yönetmek önem taşıyor mu?   

ÇANTA

Login Kurumsal iş çözümleriyle, kurumunuzun ihtiyaç duyduğu altyapıyı mevcut sistemlerinize hızla entegre edebilir ve verimli, hızlı ve şeffaf hizmetler sunmak üzere süreçlerinizi iyileştirebilirsiniz.

Gereken zamanda doğru bilgileri sunabilmek için raporlarınızı hızlı ve sorunsuz bir şekilde oluşturabilirsiniz. Kesintisiz hizmet sunabilmek için Login’den doğrudan ve anında destek alabilirsiniz.

Performans yönetimi için gerekli altyapıyı sağlayarak, değerli insan kaynaklarınızı en verimli şekilde yönetebilirsiniz.

 

Siz kazanıyorsunuz!

Hızlı süreçler

Doğrudan destek ve müdahale

Şeffaflık

Etkili veri yönetimi ve paylaşımı

Gelişmiş performans ölçümü ve yönetimi

Whatsapp