hero image

Azalan maliyetler, Artan verimlilik...

Login ERP Programı ile Tek Sistem Üzerinde Esnek ve Etkili Yönetim Sağlayın!

Bize Ulaşın

İş Süreçlerinizi Aktif Bir Şekilde Yönetin

ERP PROGRAMI

ERP programı, maliyet tasarrufundan verimlilik artışına kadar şirketlere bir çok fayda getiren bir iş sistemidir.

Standart yazılım paketleri olmasına rağmen kurulum sırasında özelleştirilebilir
Sistem genel olarak birçok kurumsal fonksiyonu destekler
Farklı lokasyonlardaki departmanların iş süreçlerini bir anda yürütebilir
Kurumun ihtiyaç duyabileceği tüm işlevlere sahiptir

ERP Nedir?

Bilgisayar teknolojileri günümüzde birçok işlemi çok daha kolay ve kısa sürede gerçekleştirmemize olanak sağlıyor. İşletmeler için de ERP ve KKP konusu zaman & bütçe tasarrufu, veri iletişimi ve süreç kontrolü açısından önemli. ERP nedir sorusuna verilebilecek en net cevap, işletmeler için tüm süreçlerini verimli şekilde yönetebilmelerini sağlayan bir sistem olduğudur. ERP ile ilgili araştırma yapan kişilerin karşısına çıkan bir diğer kavram da genellikle KKP oluyor. Bu noktada KKP nedir konusunu merak edenler için ise ERP ve KKP kavramlarının aynı sistemi ifade ettiğini söyleyelim. Bu iki kavramdan ERP, sistemin İngilizce kısaltması iken KKP ise Türkçe kısaltmasını ifade ediyor.

Özellikle de iş ve endüstri dünyası bu teknolojileri son derece etkin şekilde kullanıyor. Bu teknolojiler iş süreçlerini yönetmek ve bu süreçlerin birbiri ile olan entegrasyonunu sağlamak için oldukça önemli. Günümüzde bu süreçler ERP sistemleri ile yönetiliyor. Ancak belirtmek gerekir ki; bugünün bilgisayar teknolojilerinden önce de bu süreçleri takip edebilmek için geliştirilmiş sistemler vardı.

1913 yılında Ford Whitman Harris isimli bir mühendis, bugün kullanılan sistemin temelini oluşturacak olan EOQ modelini geliştirdi. Bu model üretim çizelgeleme için kağıt bazlı bir üretim sistemine dayanmaktaydı ve uzun yıllar boyunca bu sistem kullanıldı. 1964 yılına gelindiğinde ise bu sistem Black & Decker isimli şirket tarafından bilgisayar ile birleştirildi ve böylece MRP sistemi doğmuş oldu. MRP sistemi 1983 yılına kadar üretim standardı olarak kullanılmaya devam edildi. 80’lü yıllarda bilgisayar teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte MRP benzeri birçok sistem gelişmeye devam etti. 90’lı yıllara gelindiğinde ise geliştirilen tüm bu iş yönetimi yazılımları tek bir isim altında toplandı: ERP sistemi.

ERP Sistemi Nedir?

Günümüz iş dünyasında birçok sürecin yönetilmesinde büyük rol oynayan ERP sistemi birçok işletme tarafından merak ediliyor. İşletmelerin tüm süreçlerini daha programlı şekilde ilerlemesini sağlayan ERP, bir işletmenin fiziksel, finansal ya da insan kaynakları gibi tüm kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini ve verimli olarak kullanılmasını sağlayan sistem ve yazılımların genel adıdır. Peki ERP açılımı nedir? ERP; “Enterprise Resource Planning” ifadesinin kısaltmasıdır. Kavramın Türkçe karşılığı ise Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) anlamına gelmektedir.

İşletmelerin proje yönetiminden insan kaynaklarına, satın almadan müşteri ilişkilerine kadar birçok farklı sürecini yönetmeye ve bu süreçlerin birbiri ile entegre şekilde yürümesini sağlayan ERP programı her ne kadar başta üretim yapan şirketler için geliştirilmiş olsa da bugün birçok farklı sektörde hizmet veren şirket de bu sistemi iş yönetim süreçlerinde aktif olarak kullanıyor.

ERP programı, maliyet tasarrufundan verimlilik artışına kadar şirketlere birçok fayda getiren bir iş yönetim sistemidir. ERP yani kurumsal kaynak planlaması bu anlamda her şirketin kullanması gereken önemli bir sistemdir. ERP sisteminin genel tanımından sonra şimdi de ERP ile ilgili sistemin genel özellikleri, şirketler için ne gibi avantajları olduğundan daha detaylı bahsedelim. Aynı zamanda farklı ERP uygulamaları hakkında daha detaylı bilgilere geçelim.

ERP Ne İşe Yarar?

ERP hakkında en çok merak edilen konulardan bir diğeri de ERP nedir ne işe yarar sorusunun cevabıdır. ERP, bir işletmenin farklı iş modelleri ve faaliyetlerini yönetebilmesini sağlayan tüm yazılımları tek bir veri tabanında toplayan bir sistemdir. Yani ERP sisteminin en önemli faydası işletmenin tüm süreçlerine bir standart getirmesi ve bu süreçleri çok daha sadeleştirmesidir. ERP programı ne işe yarar noktasında sayılabilecek bir diğer fayda da sistemin bir şirketteki tüm departmanları birbirine bağlaması ve bunun sonucunda da işletme maliyetlerini azaltması ve zamanın daha verimli şekilde kullanılabilmesinin sağlanmasıdır.

ERP Özellikleri

ERP sistemi farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm şirketlerin gereksinimlerine cevap verebilecek yapıdadır. ERP sisteminin genel özellikleri şunlardır;

 • ERP sistemleri standart yazılım paketleri olmasına rağmen kurulum sırasında özelleştirilebilir ve böylelikle tüm sektörlere hitap edebilir.
 • Sistem genel olarak birçok kurumsal fonksiyonu destekler.
 • ERP sistemleri temel iş süreçleri ile ilgili pratik çözümler sunar.
 • ERP sistemleri bir şirketin satın alma, üretim planlama, satış, depolama, muhasebe ve insan kaynakları gibi birçok departmanı ve fonksiyonu entegre ederek bütünleşik bir yapı oluşturur.
 • ERP sistemleri bir kurumun ihtiyaç duyabileceği tüm işlevlere sahiptir.
 • Kurumsal kaynak planlaması sistemleri esnek yapılardan oluşur. Temelde benzer bir sisteme sahip olsa da bu sistemler kuruldukları firmanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
 • ERP sistemleri aynı zamanda modüler yapıdadır. Bu modüller kurumun ihtiyaçlarına göre bağımsız şekilde kullanılabilir yapıdadır.
 • Bu sistemler depo ve üretim sahaları gibi birbirinden farklı lokasyonda bulunan kurum departmanlarının iş süreçlerini bir arada yürütebilecek şekilde çalışır.

ERP Çözümleri Nelerdir?

Doğru ve esnek şekilde planlama ve yönetme imkânı sunmayan ERP sistemleri bir şirkete faydadan çok zarar getirecektir. Bu nedenle en iyi ERP programları tüm bu süreçleri en etkili şekilde ve en düşük kayıpla yönetebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yerli ERP programlarının tercih edilmesi sunduğu çözümler anlamında şirketlere daha büyük avantaj sağlayacaktır. ERP paket programı şirketlere birçok farklı çözüm sunar. En iyi ERP programları arasında yer alan Login ERP’nin sunduğu çözümler şunlardır;

 • Login ERP
  Burada şirketler için farklı alanlarda işleri kolaylaştıran bir çözüm yaklaşımı söz konusudur. Kurum için yeni nesil finans ve muhasebe çözümleri de sunulur tedarik zinciri çözümleri de sağlanır. Ayrıca üretim yönetimi çözümleri programı da ERP kapsamındadır.
 • Login X-tra: Mağaza ve Bayi Yönetimi
  İş süreçlerinde barkodlu takip ile stokları yönetmek çok daha kolay ve etkin olabilir. RFID, barkod gibi otomatik tanıma ve veri toplama teknolojilerini ve radyo frekanslı mobil el terminallerini birleştiren bir sistemdir. Üstelik başka yazılımlara ihtiyaç duymadan çalışır. Ayrıca gelecekte gereksinim duyacağınız farklı konular için de geliştirilmeye açık bir sisteme sahiptir.
 • Login DV: Veri Görselleştirme
  Yönetilen farklı verilerin tüm cihazlarda gösterilebilmesine imkân vermek üzere geliştirilmiştir. Ayrıca e-ticaret kanalları, web sitesi, B2B ve mobil uygulamalar ile kolayca entegre olabilir. Grafiklere, görselleştirilmiş verilere her yerden ulaşmanızı sağlar.
 • Login Smart - El Terminali
  Hammaddenin ya da yarı mamul ve mamullerin yönetimini etkin kılmak, önemli bir konudur. Böyle şirketler için kullanılan ERP sistemlerinde tüm süreçlerde izlenebilirlik önem kazanır. mobil el terminali teknolojiler de izlenebilirliğe etki eder.

ERP firma arayışında olan tüm şirketlerin sunulan çözümleri incelemesi önemlidir. Bu çözümler firmalara işletme maliyetlerinde azalma, iş süreçleri arasında daha iyi bir koordinasyon ve kaynakları doğru şekilde planlama gibi avantajlar sağlar.

ERP Modülleri Nelerdir?

ERP, yani kurumsal kaynak planlaması modülleri program içerisinde birbirinden bağımsız olarak da çalışabilmektedir. Temel ERP modülleri; İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Yönetimi, Finans Yönetimi, Depo Yönetimi, Proje Yönetimi, Stok Yönetimi, Muhasebe Yönetimi ve Cari Yönetimi olarak isimlendirilir. Bu modüller sayesinde işletmeler tüm süreçlerini dijital ortam üzerinden takip edebilir.

ERP Hangi Alanlarda Kullanılır?

ERP sistemleri işletmelerin tüm verilerini bir araya getirmeyi ve firmanın üst düzeyde fayda almasını amaçlayan sistemlerdir. ERP yazılımları bir işletmenin tüm departmanlarını birbirine bağlar. Üretim, planlama, depolama ve muhasebe gibi alanlarda kullanılan ERP sistemleri bu anlamda her ne kadar sadece üretim yapan firmalara uygun gibi gözükse de aslında her firma için uygundur. Çünkü ERP sistemleri aynı zamanda insan kaynakları, kalite yönetimi, finans yönetimi gibi alanlarda da kullanılabilir.

ERP Nasıl Kullanılır?

ERP sisteminin avantajları hakkında bilgi sahibi olan birçok işletme sahibi ERP programı nasıl kullanılır sorusunun yanıtını da merak ediyor. Öncelikle bir ERP firması aracılığı ile şirketin ihtiyacı olan ERP sistemi ve modülleri belirlenir. Ardından firmanın ihtiyacına uygun şekilde geliştirilmiş ERP sisteminin kurulumu gerçekleştirilir. Kurulumun ardından ERP sistemi hakkında, sistemi kullanacak ekibe bilgi ve eğitim verilir. Bu direktifler doğrultusunda sistem kullanıma hazır hale gelir.

ERP Sisteminin Faydaları

ERP sisteminin firmalar için birçok faydası bulunur. Bu faydalar şunlardır;

 • ERP sistemleri şirketlerin verimliliğini artırır.
 • Üretimden teslimata kadar tüm sistemin kolay şekilde izlenebilmesini sağlar.
 • Sağladığı yüksek verimlilik ile maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur.
 • ERP sistemi sayesinde elde edilen raporlar karar verme süreçlerini hızlandırır.
 • Sistem, firmanın tüm departmanları ile etkili bir entegrasyon sağlar. Aynı zamanda şirket departmanları arasındaki iletişimi artırır.
 • ERP sistemleri firma verilerinin güvenliğini de sağlar.
 • Bilişim teknolojilerine harcanan maliyetleri düşürür.

ERP Sistemi Nasıl Kurulur?

ERP sisteminin kurulumundan önce işletmeler ERP sisteminin nasıl olması gerektiğini net şekilde belirler. Bu durum genellikle şirketin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. ERP sistemine ayrılacak bütçenin belirlenmesi de kurulumdan önceki önemli aşamalardan biridir. Ardından doğru bir ERP yazılımının da tercih edilmesi önemlidir. Bu noktalar belirlendikten sonra ERP firması tarafından hazırlanan sistem, veri aktarımları gerçekleştirilerek kurulur. Kurulan platform şirketin ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirilebilir niteliğe sahiptir.

Şirketler Neden ERP Kullanmalı?

Sağladığı faydalar incelendiğinde ERP’nin geleceği oldukça parlak görünmektedir. Günümüzde hemen her şirket daha doğru veri analizi, süreçlerin kaliteli ve etkin şekilde yönetilebilmesi ve departmanlar arası veri iletiminin daha doğru şekilde gerçekleşebilmesi için ERP sistemi kullanmalıdır. ERP sistemlerinin yalnızca üretim sektöründe olan şirketler için uygun olduğu inancı ise yanlıştır. ERP neden gerekli sorusuna ise basitçe; ERP sistemleri maliyetlerini düşürmek, bir ürünün üretiminden son tüketiciye ulaşana kadar olan sürecini sistemli şekilde takip etmek, şirket içi finans, insan kaynakları ve iş yönetim süreçlerini kolay şekilde yürütmek isteyen tüm şirketlerin kullanması gereken bir sistemdir, yanıtını verebiliriz.

ERP Fiyatları

Yönetim anlamında firmalara büyük kolaylık sağlayan ERP sistemleri maliyet açısından uzun vadede oldukça karlıdır. ERP sistem fiyatları içerdiği modüllere ve firma ihtiyaçları doğrultusunda yapılan özelleştirmelere göre değişebilmektedir. Firmanıza en uygun ERP sistemleri ve fiyatları hakkında bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

bg
Hemen Ulaşın

Konularında uzman danışmanlarımızdan iş süreçlerinize en uygun çözümler hakkında bilgi alın.

Projelerinizin Başarısını Garantileyin

Beklentilerin Ötesinde Hizmetler Login Yazılım’da

Login Yazılım, Türkiye’nin önde gelen şirketlerine hizmet vermekten, yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaktan gurur duyuyor.

İhtiyaç Analizi ve Hedef Belirleme
Sizi başarıya olduğu kadar, karmaşaya da sürükleyebilecek ERP projelerinde yol haritanız olmadan yola çıkmayın.
Kurulum ve Uygulama Danışmanlığı
Önemli bir yatırım kararı ile başladığınız ERP projeleriniz, plansızlık, hatalı kurulum, size en uygun şekilde özelleştirilememe gibi nedenlerle daha başlangıçta sekteye uğramasın.
Bakım ve Destek
Başlangıçta tıkır tıkır çalışan yazılımlarınız, sorunlarla karşılaşıp zamanın gerisinde kalarak size engel olmasın.
Eğitim
Önemli beklentilerle çıktığınız yolda kullanıcı direnciyle karşılaşmayın, ERP çözümlerinizin yanlış ve eksik kullanımı nedeniyle beklentilerinizin altında kalmayın.
Özel Projeler
Genel işleyişin dışında iş süreçleriniz varsa, verimlilik, hız ve rekabet anlamında geri kalmayın; mevcut paket çözümlerin sınırları içine hapsolmayın.