31.07.2021

Login Yazılım & Qualist Technology İşbirliği

2009’dan bu yana İstanbul merkezli olarak sanayide dijital dönüşüm için yazılım çözümleri üreten teknoloji şirketi Qualist ile 1989 yılından bu yana yazılım konusunda yenilikçi ve lider firmalar arasında yer alan Login Yazılım, veri toplama alanında işbirliği yapmak üzere partner oldular.

Firmaların %43’ü akıllı fabrika teknolojisinin benimsenmesini engelleyen en önemli konunun, mevcut teknolojiler ile entegrasyon sorunu olduğunu belirtmiştir. (Kaynak: Gartner)

Yerinde AR-GE merkezi Qualist bu korkuya karşılık, temeli  bilimsel atılımlara dayalı teknolojik iş uygulamaları geliştiriyor ve iş yapış metotlarını verimli yönde değiştirerek sistemler oluşturuyor.

Sunduğu kapsamlı hizmet ve çözümlerle müşterilerinin doğru zamanda doğru kararlar vermesine yardımcı olmayı kendisine ilke edinen Login Yazılım ile 13 farklı sektörde 90’dan fazla işletmenin dijital dönüşümünde değer yaratan Qualist, firmaların Endüstri 4.0 / Dijital Dönüşüm çalışmalarında başarılı projeler çıkarmak için güçlerini birleştirdi.

Bir işletmenin ERP sinde yönetilen ticari ve idari süreçleri ile fabrika sahasında yönetilen üretim ve bakım operasyonları Qualist MES ile uçtan uca konuşur hale gelmektedir. Qualist’in MES ve Login Yazılımın ERP sistemleri tecrübelerini birleştirerek;

Fabrika operasyonlarının izlenebilirliğini, analiz edilebilirliğini, veriye dayalı karar sistemleri ile yönetilebilirliğini bu işbirliği ile uçtan uça tüm süreçleri kapsayan tüm operasyonların lisanı olmayı hedeflemektedirler.