İnsan Kaynakları Politikası

MİSYONUMUZ 

İnsan Kaynakları Yönetimi çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak onları destekleyen, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatı vererek kendilerini geliştirmesini sağlayan, verimli, adil, dinç ve dinamik bir işgücü benimsemektedir. 

İŞE ALIM SÜRECİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Login Yazılım İK politikası; şirketin sürdürülebilir büyüme ve gelişimini destekleyen örgütsel çalışmalar yaparak başta kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda Linkedln üzerinden işe alım yapılacak pozisyonlar duyurulmaktadır. Bilgi, beceri ve yetkinlikler sorgulanarak, kişilerin doğru işe yerleştirilmesi sağlanmaktadır. Gerçekleşen işe alım uygulamalarında şirket içi seviyelendirmelere bağlı olarak yaş, cinsiyet veya diğer farklılıkları gözetmeksizin her bireye eşit kariyer fırsatları teklif edilir.  

Yeni işe alımlarda ve görev değişikliklerinde işe uyum ve oryantasyon programı uygulanmaktadır. 

Bu program dahilinde; 

  • Şirketin tanıtımı, vizyon, misyon, değerleri ve hedefleri, 
  • Pozisyona yönelik tanıtım ve bilgilendirmeleri içeren eğitim süreçleri gerçekleşmektedir.  

Misyonumuzda yer alan, akademiye değer veren bir sanayi olmamız neticesinde tüm üniversite adayları ile kariyer günleri, istihdam fuarları vb. organizasyonlar yürütülmekte ve yetiştirilmek üzere yeni mezunların ve ilgili bölümlerin 3/4. sınıf öğrencilerinin part time olmak üzere işe alımı da yapılmaktadır. Meslek lise ve üniversite stajyer işe alım süreçlerinde de teknik mülakatlar, yetkinlik bazlı mülakatlar uygulanmaktadır.   

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ ve ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ 

İnsanın, herhangi bir süreci yaşadığı bağlamdan ayrı düşünülemediği için çalışanlar şirketin bel kemiği olarak görülmektedir. Bel kemiğini güçlü tutmak adına organizasyon içinde yürütülen tüm faaliyetler Performans Yönetim Sistemi ve Çalışan Memnuniyeti başlıkları altında toplanmaktadır.  

Performans yönetiminin nihai hedefi hem kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi hem de çalışanların bu konudaki çalışmalarının net olarak belirlenerek bireysel ve örgütsel gelişim sürecinin devamlılığının sağlanmasıdır. Login Yazılım İK Politikasında Performans Değerlendirme çok aşamalı bir süreç olup bireylerin çalışmalarını, başarılarını, yetkinliklerini, eksikliklerini bir bütün olarak tüm yönleriyle gözden geçirir.  

Çalışanlarımızın bağlı oldukları departmanlar esas alınarak mevcut işlerinde neler yaptıklarını ve neler yapmaları gerektiğine dair çalışmalar yürüterek ortak bir görev tanımı bulunmaktadır. Görev tanımına bağlı olarak çalışanlarımızın gerçekleştirmeleri beklenen hedeflere ne ölçüde yaklaştıklarını gözlemlemek adına düzenli periyotlarla görüşmeler organize edilir. Tüm bu görüşmelerden kişinin organizasyon içindeki o an ki konumu, gelişimi, elde edeceği ödüller ve gelecekteki pozisyonu bu çalışmalar sonunda belirlenir.  

Sürdürülebilir bir çalışma ortamı kılmak için organizasyon içerisindeki kişisel faktörler ve örgütsel faktörler, örgütsel bağlılığı etkilemektedir. Bu nedenle motivasyon araçları gözetilerek çalışanlarımızın her bakımdan iş doyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Çalışanların işleri hakkında ne hissettikleri, duygulanımları ve çalışanların bu duruma karşı geliştirdikleri tutum ve davranışları analiz etmek üzere düzenli periyotlarla çalışanlarla görüşmeler ve çalışan memnuniyet anketleri ve analiz yöntemleri uygulanarak iş tatmin ölçümleri yapılmaktadır. Yapılan ölçümler doğrultusunda çözümcü yaklaşımlar ile iyileştirmeler gerçekleştirilerek gelişime açık bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir.  

İş-yaşam dengesi, psikolojik ve duygusal duruşları dikkate alındığında çalışanların hem birey olarak kendilerine hem içinde bulundukları organizasyona fayda sağlamaktadır. Bu nedenle çalışanlarımızın iş-yaşam dengesinin korunduğu çalışma saatleri benimsenmiştir.   

Takım ruhu dinamiklerinin artırılması, etkili bir iletişim ortamı , kurumsal ve bireysel motivasyonun arttırılması, başarıların ve terfilerin takdir edilmesi amacıyla başarı kutlamaları, kahvaltı organizasyonları, doğum günü faaliyetleri gibi çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir.  

KARİYER GELİŞİMİ  

Login Yazılım, çalışanlarının bilgilerini, becerilerini, niteliklerini, kurum ve kişilerle ilişki dinamiklerini önemsemekte ve bunların gelişimi için çalışmalar yürütmektedir.  

Yönetim; çalışanların kendini ve işini geliştirmesi, iş doyumunun sağlanması amacıyla her bireye gerekli olanakları sunarak rehberlik etmeyi ilke edinmiştir. Bu rehberlik yolunda çalışanların işlerine ve kendilerine değer katması temel sorumluluk kabul edilmektedir.  

Eğitim gelişim faaliyetleri kurum içi, kurum dışı olmak üzere şirketin ve çalışanların öncelikleri, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda ilişkilendirilmektedir. 2018 yılından bu yana kurum içi girişim kapsamında doğan ERP Akademisi, çalışanlarımıza gelir sağlayabilecekleri ve kariyer gelişimlerini desteklebilecekleri bir platform oluşturmaktadır. Bu platformda, çalışanların kurum içi faaliyetlerde bilgi, beceri ve tecrübesi doğrultusunda eğitmen veya katılımcı olacak şekilde yer alarak iş ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmesi (network kurmak), iletişim becerilerini geliştirmesi gibi organizasyonel ve bireysel kazanımlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Kurum dışı eğitim faaliyetleri ise dönemsel anketlerle ihtiyaç duyulan konular belirlenip organize edilmektedir.  

YAN HAKLAR  

Login Yazılım’ın çalışanlarına sunduğu yan haklar şu şekildedir; 

  • Login Yazılım çalışanı olan tüm bireyler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yol desteği, doğum günü izni ve okulun ilk günü anne-baba izninden yararlanır.
  • Pozisyona bağlı olarak çalışanlarımıza hat, telefon ve dizüstü bilgisayar verilmektedir.
  • Pozisyona bağlı olarak çalışanlara şirket aracı verilmektedir.